Vår vision för hållbarhet

Vi på Färna Herrgård & Spa strävar efter att minska vår miljöbelastning och öka vårt sociala engagemang i allt vi gör. Vi värnar om vår vackra natur och våra medmänniskor, såväl er gäster som våra medarbetare. 

Att ta hand om naturen och varandra är inget nytt för oss, det sitter djupt i våra grundvärderingar och sätt att arbeta. Vi har sedan länge en kultur att göra mer än det som förväntas av oss.

Vi vill skapa en positiv skillnad i vår omvärld, det vill vi att du som gäst ska känna när du besöker oss! 

 

 

Våra huvudområden

Vi har valt att dela in vårt hållbarhetsarbete i tre områden, som vi döpt till ”Färna för…”

Färna för Miljön

Vi arbetar aktivt inom detta område t.ex. genom att alltid efterfråga miljömärkta, ekologiska och närproducerade varor vid inköp. På din tallrik hamnar råvaror som vi väljer utifrån säsong, då detta är mer hållbart. Självklart sorterar och återvinner vi allt på bästa sätt, med ökat fokus på matavfall, plast och papper. I den dagliga rengöringen använder vi endast miljömärkta kemikalier. Värmepumpar (mark, sjö, berg och luft) samt energisnål ventilation i stora delar av anläggningen för att minska vår energianvändning

Vi är sedan 2016 Svanenmärkt. Genom denna märkning har vi tagit ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete, som kontrolleras årligen av Svanen.

Färna för Mat & Dryck

Vi har sedan 2006 varit KRAV-märkta. Att använda KRAV-märkta råvaror och ingredienser bidrar inte bara till en bättre miljö och sundare djurhållning, men det bidrar även till god hälsa och ett socialt ansvar. Men vi värnar också om våra nära bönder, dom som vi träffar, där vi hälsar på djuren och tittar på odlingarna. Detta gör att vi vet vad det är vi serverar till våra gäster. De naturliga råvarorna som är i säsong är grunden i all vår matlagning. Till vår hjälp har vi även våra nära bönder, Bergslagens skogar och den egna köksträdgården där våra menyer följer råvarornas säsong, med andra ord när råvarorna är som bäst.

Färna för alla

För oss är det en självklarhet att arbeta utifrån de mänskliga rättigheterna och att säkerställa en hållbar arbetsmiljö hos oss, men även hos våra leverantörer. Vår personal är den viktigaste resurs som vi har och är en stor del av Färnas utveckling framåt. Vi värnar om att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats där vi har förtroende samt tillit till varandra. Vi ser mångfald som en styrka då vi dag har flertal nationaliteter arbetande hos oss och där vi lär oss av varandra, vilket är helt fantastiskt.

Vi bidrar varje år med praktikplatser både för lokala och internationella utbildningar. För oss är detta en viktig del i vår verksamhet, inte bara för att få möjligheten att ge tillbaka utan också kunna bidra till branschens framtid. Där många av våra praktikanter även får jobb hos oss efter avslutad utbildning.

”Vi värnar om de naturliga råvarorna som är grunden i all vår matlagning. Utöver våra nära bönder, har vi den egna köksträdgården och bergslagens skogar”

Några exempel på vad vi gör

 • Vara anslutna till Visita och ha kollektivavtal är för oss en självklarhet
 • Vi värnar om att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats där vi har förtroende och tillit till varandra
 • Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling
 • Vi jobbar aktivt och strukturerat mot en trygg och arbetsmiljö utan risker
 • Vi informerar och inspirerar varandra och våra gäster med mål att minska sin miljöpåverkan.
 • Vi ser mångfald som en styrka och en fantastisk chans att lära av varandra, därför är vi stolta över att våra medarbetare representerar många olika nationaliteter. År 2022 hade vi 11 olika nationaliteter representerade i företaget.
 • Vi har idag ett nära samarbete med skolor och lärlingsutbildningar för att bidra till en fortsatt kompetensutveckling inom vår bransch och för besöksnäringen i Sverige
 • Vi jobbar aktivt med att minska svinnet, t.ex. genom att ta hand om hela råvaran.

 • Vi har ett nära samarbete med ett mikrobryggeri på området
 • Vi köper endast in svenska alkoholfria drycker.

 • Vi beaktar alltid rådande rekommendationer för bevarandet av natur och djurliv.

 • Vid inköp av livsmedel prioriterar vi alltid råvaror från våra nära bönder, KRAV-märkt samt ekologiskt. Inget är halvfabrikat, Inget är rödlistat. Vårt kött är alltid svenskt och fisk från norden
 • Leverantörer väljer vi med omsorg utifrån deras kvalitetstänkande och miljöengagemang.
 • Vi har valt att ha vårt afternoon tea på ställning istället för buffé vilket vi ser bidrar till mindre svinn
 • Vi minimerar användningen av rengöringsmedel / tvättmedel och andra kemikalier löpande och det vi använder dagligen är miljömärkta
 • Vår tvättleverantör är svanen-certifierad
 • Vi uppmanar våra gäster att vara sparsamma med handdukar som kan återanvändas under sin vistelse 
 • Genom tekniska lösningar (t.ex. snålspolande kranar på alla rum) har vi minskat åtgången på energi.
 • Vi har värmepumpar (jord, vatten och luft) samt energisnål ventilation i stora delar av anläggningen
 • Lågenergilampor & LED-lampor används i alla rum
 • Vi har ett eget vattenkraftverk på området
 • Vi sortera vårt avfall så långt det är möjligt
 • Vi arbetar löpande med minimering av sophämtning, pappers-, glas & metallåtervinning samt källsortering.
 • Vi undviker portions- och engångsförpackningar och föredrar storförpackningar samt returglas
 • Vi försöker använda hela råvaran i vår matlagning, med mål att minska svinnet
 • Vi använder en stor komprimator vilket sparar på transporter
 • Vi arbetar med noggrant utvalda leverantörer som arbetar med hållbar konsumtion & produktion, bra skötselrutiner och tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd. Självklart att dom följer svensk djurskyddslag.
 • Vi prioriterar varor som går att återanvända och i andra hand återvinna.
 • Vi använder i den mån det är möjligt alltid miljömärkta produkter
 • Vi sambeställer varor och i större volymer för att minska transporterna
 • På vårt Spa använder vi oss i huvudsak av det svenska och ekologiska hudvårdsmärket c/o Gerd vars kärnvärden går hand i hand med oss – att värna om miljön, djur och människa och ta vara på allt som naturen har att erbjuda
 • Vi ingår i en stor inköpsorganisation Nores som kräver att alla deras leverantörer och eventuella underleverantörer har en aktiv miljöprofil. Nores miljöprofil innebär bland annat ett löpande arbete för att minska avfallsmängden, luftföroreningarna, energiförbrukningen och vattenförbrukningen
 • Vi lagar hellre möbler än köper nytt. Vid ”nytt” köper vi ofta begagnat