Integritetspolicy

Vi på Färna Herrgård & Spa värnar självklart om din personliga integritet. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.
Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

WG Hotelldrift AB, org. nr 556054-6045, Färna Herrgård 1 739 70 Skinnskatteberg,
är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina personuppgifter?


Vi har vidtagit särskilda säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Vilka personuppgifter samlar vi in och till vilket ändamål?


Vi samlar in ditt namn, adress, epostuppgifter, telefon samt uppgifter som du själv väljer att dela med oss. Dessa behöver vi för att kunna fullfölja din bokning av hotellrum, övernattningspaket & dagspapaket.
För restaurangbesök, spabehandlingar samt köp av presentkort samlar vi in namn, telefonnummer samt epostuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Vi sparar insamlade personuppgifter, samt de uppgifter du själv väljer att delar med oss till dess bokningen hos oss är avslutad samt 26 månader efter avslutad vistelse/betalning.
Detta för att kunna följa upp hantering av bokningen/betalningen som kan uppkomma i efterhand.
Därefter anonymiseras dina uppgifter om du inte själv väljer att behålla dina uppgifter hos oss.
Epostkonversation som gjorts i samband med en behandling sparas i 12 månader efter det att bokningen är genomförd för att kunna hantera eventuella uppföljningar av bokningen. Därefter raderas de ur vårt system.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?


När det är nödvändigt för att kunna ge bästa möjliga service samt i marknadsföringssyfte delar vi dina uppgifter med ett personuppgiftsbiträde. Ett biträde kan vara en servicebyrå som behandlar personuppgifter på uppdrag av ett aktiebolag eller en myndighet. Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifterna enligt givna instruktioner och riktlinjer från den personuppgiftsansvarige.

Vi använder oss av:


Underleverantörer som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av
våra IT-lösningar)
Underleverantörer som hanterar gästenkäter, nyhetsbrev samt insamling av uppgifter i marknadsföringssyfte via vår webbplats.
Vi kan även dela dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
Inkassobolag om det skulle uppstå problem med betalningar.
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter som registrerad:

Rätt till tillgång (registerutdrag) Du kan alltid få uppgift om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka uppgifter vi har i våra system. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag efter det att vi har säkerställt att uppgifterna lämnas till rätt person.

Rätt till radering (där det är möjligt)

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling (nyhetsbrev, direktreklam mm)
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.
Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms).

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver
och sparas på din webbläsare eller enhet.

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats.)
Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet
på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder.

Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.