I Ekopark Färna kan du vandra genom trolska, blockrika granskogar eller paddla längs ett glittrande vattensystem.

Områdets största naturvärde är de många asparna, från ungträd till flerhundraåriga jättar. De har överlevt här tack vare återkommande bränder, översvämningar och stora temperaturväxlingar i blockmarkerna.

1. Tarmansbogölen
Ett område med grova aspar och gammal sälg. Här bygger bävrar sina dammar och de fällda träd som de lämnar efter sig gör att olika hackspettar trivs särskilt bra i denna skog.

2. Kampkällan
Finns mitt i ekoparken har fått sitt namn från att hästarna här drack sig otörstiga.
Än idag är det gott att smaka på det kalla vattnet. Källan är hem för många olika vatteninsekter,
bland annat en ovanlig bäckslända som flyger över vattenytan på våren.

3. Stora flyten
Ligger i östra delen av Färna är en stor mosaik av skog och myrmark med ett rikt fågelliv.Med lite tur går det att se arter som grönbena och nattskärra. Även fiskgjuse och olika ugglor häckar här.

4. Flena hage
En vacker rastplats med gamla aspar. Här kan du njuta av sjöutsikten. Betande djur har hållit undan granen och gett lövträden utrymme på ett sätt som är typiskt för ekoparken. Flenasjön är populär för fiske och paddling.

5. Gillbo
En gammal betesmark där en ny generation lövträd fått fäste. Här ligger också gamla döda aspar som passar den bulligt vita koralltaggsvampen. På sommaren flyger den stora aspfjärilen över skogsängen med sina karaktäristiskt färgade vingar.

6. Trollberget
Detta är ett område med äldre granskog. Hänglavarna i träden gör att miljön känns som hämtad ur en gammal saga. Enligt folktron bodde trollen under de mossklädda stenblocken.

Förr gav Ekoparkens skogar ved och kol till det forna järnbruket vid Färna, där nu Färna Spa är beläget.

Snabba fakta

 • Invigd: 25 maj 2005
 • Missa inte: Kampkällan, Flena hage och Trollberget.
 • Tips på aktiviteter: Paddla, plocka bär, jaga och fiska.
 • Typiska arter: Aspgelélav, kalendabersvamp, aspfjäril.
 • Storlek: 4 004 hektar
 • Läge: Västmanlands län, cirka 2 mil öster om Skinnskatteberg. X 663 00 33, Y 150 61 58.

Skicka bokningsförfrågan

  Ankomstdatum

  Avresedatum

  Kontakta oss

  Färna Herrgård 1, 739 70 Skinnskatteberg
  Tel: 0222-281 90
  Mail: bokning@farnaherrgard.se