Färna en plats för själen

Med närheten till både naturreservat, ekopark och våra vackra sjöar erbjuder Färna Herrgård & Spa nästintill oändliga möjligheter att upptäcka den fantastiska naturen som omger oss. Så ta en paus från storstadens tempo och kom ut till naturens lugn. Kittla sinnena med kulinariska upplevelser, massage, spa, historiska miljöer och magiska vandringsleder i trolsk natur.

Färnas huvudområde
för hållbarhet

Vi har på Färna enats om 3 huvudområden som vi ska lägger extra vikt på i vårt hållbarhetsarbete. Detta gör vi i samarbete med kontrollmyndigheter och övriga intressenter inom våra områden.

Färna för Miljön

Vi är sedan 2016 Svanenmärkt. Genom denna märkning har vi tagit ett helhetsgrepp om vårt miljöarbete för att bidra till en mer hållbar utveckling för att minska klimatbelastningen, bidra till renare mark och vatten, öka den biologiska mångfalden samt ha tydliga rutiner för våra inköp. De stränga miljökraven som vi uppnått kontrolleras årligen av Svanen.  

Färna för Maten

Vi har sedan 2006 varit KRAV-märkta. Att använda KRAV-märkta råvaror och ingredienser bidrar inte bara till en bättre miljö och sundare djurhållning, men det bidrar även till god hälsa och ett socialt ansvar. Men vi värnar också om våra nära bönder, dom som vi träffar, där vi hälsar på djuren och tittar på odlingarna. Detta gör att vi vet vad det är vi serverar till våra gäster. De naturliga råvarorna som är i säsong är grunden i all vår matlagning. Till vår hjälp har vi även våra nära bönder, Bergslagens skogar och den egna köksträdgården där våra menyer följer råvarornas säsong, med andra ord när råvarorna är som bäst.

Färna för alla

För oss är det en självklarhet att arbeta utifrån de mänskliga rättigheterna och att säkerställa en hållbar arbetsmiljö hos oss, men även hos våra leverantörer. Vår personal är den viktigaste resurs som vi har och är en stor del av Färnas utveckling framåt. Vi värnar om att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats där vi har förtroende samt tillit till varandra. Vi ser mångfald som en styrka då vi dag har flertal nationaliteter arbetande hos oss och där vi lär oss av varandra, vilket är helt fantastiskt.

Vi bidrar varje år med praktikplatser både för lokala och internationella utbildningar. För oss är detta en viktig del i vår verksamhet, inte bara för att få möjligheten att ge tillbaka utan också kunna bidra till branschens framtid. Där många av våra praktikanter även får jobb hos oss efter avslutad utbildning.

Målsättning och framtidstro

Vår målsättning för framtiden är att fortsätta öka vår andel av ekologiska och närproducerade varor i verksamheten. Vi kommer att öka kunskapen och höja medvetandet kring hållbarhetsfrågor hos alla anställda, leverantörer och gäster. Hos oss ser vi hållbarhetsförbättrande åtgärder som investeringar för framtiden och vi kommer ständigt att sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget för att bidra till minsta möjliga påverkan för vår kommande generations framtid. Vi kommer att fortsätta och utöka vårt samarbete med skolor och lärlingsutbildningar för att bidra till en fortsatt kompetensutveckling inom vår bransch och för besöksnäringen i Sverige.