Ekoparken

Färnas ekopark är ett naturområde ni inte får missa.

En ekopark är ett större sammanhängande landskap med stora biologiska och ekologiska värden. Landskapet i Ekopark Färna är flackt och här finns flera mosaiker av sumpskogar och myrmarker. Ekoparken omfattar 2 822 hektar.  Karta över Ekoparken.

1. Tarmansbogölen
Ett område med grova aspar och gammal sälg. Här bygger bävrar sina dammar och de fällda träd som de lämnar efter sig gör att olika hackspettar trivs särskilt bra i denna skog.

2. Kampkällan
Finns mitt i ekoparken har fått sitt namn från att hästarna här drack sig otörstiga.
Än idag är det gott att smaka på det kalla vattnet. Källan är hem för många olika vatteninsekter, 
bland annat en ovanlig bäckslända som flyger över vattenytan på våren.

3. Stora flyten
Ligger i östra delen av Färna är en stor mosaik av skog och myrmark med ett rikt fågelliv.Med lite tur går det att se arter som grönbena och nattskärra. Även fiskgjuse och olika ugglor häckar här.

4. Flena hage
En vacker rastplats med gamla aspar. Här kan du njuta av sjöutsikten. Betande djur har hållit undan granen och gett lövträden utrymme på ett sätt som är typiskt för ekoparken. Flenasjön är populär för fiske och paddling.

5. Gillbo
En gammal betesmark där en ny generation lövträd fått fäste. Här ligger också gamla döda aspar som passar den bulligt vita koralltaggsvampen. På sommaren flyger den stora aspfjärilen över skogsängen med sina karaktäristiskt färgade vingar.

6. Trollberget
Detta är ett område med äldre granskog. Hänglavarna i träden gör att miljön känns som hämtad ur en gammal saga. Enligt folktron bodde trollen under de mossklädda stenblocken.  

Förr gav Ekoparkens skogar ved och kol till det forna järnbruket vid Färna, där nu Färna Spa är beläget.

Dela